Please Enable Your Browser's Cookies Functionality!

Cookies are not currently enabled in your browser, and due to this the functionality of our site will be severely restricted. Web browser based cookies allow us to customize our site for you, save items in your cart, and provide you with a great experience when shopping OpticsPlanet.com. Your privacy is important to us, and any personal information you supply to us is kept strictly confidential. If you cannot enable cookies in your browser, please contact us — we are always here to help!

You are using an outdated version of Firefox!

You are using an outdated version of Firefox and due to this our site will not work as it should. For a faster, safer browsing experience please upgrade to a current version!

You are using an outdated version of Opera!

You are using an outdated version of Opera and due to this our site will not work as it should. For a faster, safer browsing experience please upgrade to a current version!


Bibliopoly (lat + others)

Auction #60 February 2023
Meinhards Rudzītis, "Vīrs ar basām kājām", AUTOGRAPH, dzejoļu krājums, 1931, "Tagadne", Riga, 36 pages, 16.5 x 12 cm
№ 68239 Ask Question
Meinhards Rudzītis, "Vīrs ar basām kājām", AUTOGRAPH, dzejoļu krājums, 1931, "Tagadne", Riga, 36 pages, 16.5 x 12 cm Full description
Meinhards Rudzītis, "Vīrs ar basām kājām", AUTOGRAPH, dzejoļu krājums, 1931, "Tagadne", Riga, 36 pages, 16.5 x 12 cm

To see the bids and participate in the auction it is necessary to sign up and send a request for the auction participation access!

Sign in
Auction start: 02.02.2023 21:00:00
Auction end: 12.02.2023 21:00:00
The data is being processed, please, wait... Data cannot be refreshed, please, click here, to reload the page
Andrējs Kurcijs, "Utopija", dzejas, 1925, Laikmets, Riga, 23 pages, 18 x 13.5 cm
№ 68238 Ask Question
Andrējs Kurcijs, "Utopija", dzejas, 1925, Laikmets, Riga, 23 pages, 18 x 13.5 cm Full description
Andrējs Kurcijs, "Utopija", dzejas, 1925, Laikmets, Riga, 23 pages, 18 x 13.5 cm

To see the bids and participate in the auction it is necessary to sign up and send a request for the auction participation access!

Sign in
Auction start: 02.02.2023 21:00:00
Auction end: 12.02.2023 21:00:00
The data is being processed, please, wait... Data cannot be refreshed, please, click here, to reload the page
Arvīds Grigulis, "Reportieŗa piezīmes", jaunu dzeju grāmata, vāku zīmējis  J. Poņevezis, 1929, Sirena, Riga, 46 pages, 18 x 13.5 cm
№ 68237 Ask Question
Arvīds Grigulis, "Reportieŗa piezīmes", jaunu dzeju grāmata, vāku zīmējis J. Poņevezis, 1929, Sirena, Riga, 46 pages, 18 x 13.5 cm Full description
Arvīds Grigulis, "Reportieŗa piezīmes", jaunu dzeju grāmata, vāku zīmējis J. Poņevezis, 1929, Sirena, Riga, 46 pages, 18 x 13.5 cm

To see the bids and participate in the auction it is necessary to sign up and send a request for the auction participation access!

Sign in
Auction start: 02.02.2023 21:00:00
Auction end: 12.02.2023 21:00:00
The data is being processed, please, wait... Data cannot be refreshed, please, click here, to reload the page
I. Lēmanis, "Tālais rīts", vāku zīmējusi  A. Beļcova, 1937, Zelta Grauds, Riga, 107 pages, 20 x 13.5 cm
№ 68236 Ask Question
I. Lēmanis, "Tālais rīts", vāku zīmējusi A. Beļcova, 1937, Zelta Grauds, Riga, 107 pages, 20 x 13.5 cm Full description
I. Lēmanis, "Tālais rīts", vāku zīmējusi A. Beļcova, 1937, Zelta Grauds, Riga, 107 pages, 20 x 13.5 cm

To see the bids and participate in the auction it is necessary to sign up and send a request for the auction participation access!

Sign in
Auction start: 02.02.2023 21:00:00
Auction end: 12.02.2023 21:00:00
The data is being processed, please, wait... Data cannot be refreshed, please, click here, to reload the page
"VII Latvju vispārējie dziesmu svētki", apcerējumi; vāku, viņetes zīmējis A.Drekslers, edited by Nikolajs Dakers, 1931, Dzintars, L.Dziesmusv. b-bas izdevums, Riga, 206 pages, 22 x 13 cm
№ 68232 Ask Question
"VII Latvju vispārējie dziesmu svētki", apcerējumi; vāku, viņetes zīmējis A.Drekslers, edited by Nikolajs Dakers, 1931, Dzintars, L.Dziesmusv. b-bas izdevums, Riga, 206 pages, 22 x 13 cm Full description
"VII Latvju vispārējie dziesmu svētki", apcerējumi; vāku, viņetes zīmējis A.Drekslers, edited by Nikolajs Dakers, 1931, Dzintars, L.Dziesmusv. b-bas izdevums, Riga, 206 pages, 22 x 13 cm

To see the bids and participate in the auction it is necessary to sign up and send a request for the auction participation access!

Sign in
Auction start: 02.02.2023 21:00:00
Auction end: 12.02.2023 21:00:00
The data is being processed, please, wait... Data cannot be refreshed, please, click here, to reload the page
Meinhards Rudzītis, "Torņa iela Rīgā", laikmetīga dzeja, tirāža izņemta no apgrozījuma, 1934, "Jaunā kultūra", Riga, 36 pages, 25 x 13.5 cm, 1934: 11. jūnijā Rīgas apgabaltiesas prokurors izvirza apsūdzību pret Meinhardu Rudzīti, kas, darbojoties Latvijas Komunistiskās partijas vadībā, izplatījis izdevumu "Mēs apsūdzam" un savu dzejoļu krājumu "Torņa iela Rīgā", lai "grozītu Latvijā pastāvošo valsts iekārtu". 1935: 8. aprīlī Rīgas apgabaltiesa izskata Meinarda Rudzīša apsūdzības lietu, pierādījumu trūkuma dēļ viņu attaisno.
№ 68231 Ask Question
Meinhards Rudzītis, "Torņa iela Rīgā", laikmetīga dzeja, tirāža izņemta no apgrozījuma, 1934, "Jaunā kultūra", Riga, 36 pages, 25 x 13.5 cm, 1934: 11. jūnijā Rīgas apgabaltiesas prokurors izvirza apsūdzību pret Meinhardu Rudzīti, kas, darbojoties Latvijas Komunistiskās partijas vadībā, izplatījis izdevumu "Mēs apsūdzam" un savu dzejoļu krājumu "Torņa iela Rīgā", lai "grozītu Latvijā pastāvošo valsts iekārtu". 1935: 8. aprīlī Rīgas apgabaltiesa izskata Meinarda Rudzīša apsūdzības lietu, pierādījumu trūkuma dēļ viņu attaisno. Full description
Meinhards Rudzītis, "Torņa iela Rīgā", laikmetīga dzeja, tirāža izņemta no apgrozījuma, 1934, "Jaunā kultūra", Riga, 36 pages, 25 x 13.5 cm, 1934: 11. jūnijā Rīgas apgabaltiesas prokurors izvirza apsūdzību pret Meinhardu Rudzīti, kas, darbojoties Latvijas Komunistiskās partijas vadībā, izplatījis izdevumu "Mēs apsūdzam" un savu dzejoļu krājumu "Torņa iela Rīgā", lai "grozītu Latvijā pastāvošo valsts iekārtu". 1935: 8. aprīlī Rīgas apgabaltiesa izskata Meinarda Rudzīša apsūdzības lietu, pierādījumu trūkuma dēļ viņu attaisno.

To see the bids and participate in the auction it is necessary to sign up and send a request for the auction participation access!

Sign in
Auction start: 02.02.2023 21:00:00
Auction end: 12.02.2023 21:00:00
The data is being processed, please, wait... Data cannot be refreshed, please, click here, to reload the page