Please Enable Your Browser's Cookies Functionality!

Cookies are not currently enabled in your browser, and due to this the functionality of our site will be severely restricted. Web browser based cookies allow us to customize our site for you, save items in your cart, and provide you with a great experience when shopping OpticsPlanet.com. Your privacy is important to us, and any personal information you supply to us is kept strictly confidential. If you cannot enable cookies in your browser, please contact us — we are always here to help!

You are using an outdated version of Firefox!

You are using an outdated version of Firefox and due to this our site will not work as it should. For a faster, safer browsing experience please upgrade to a current version!

You are using an outdated version of Opera!

You are using an outdated version of Opera and due to this our site will not work as it should. For a faster, safer browsing experience please upgrade to a current version!


Militaria

Auction #55 April 2022
Auction:
Items per page:
Sort by
Auction:
Sorting:
Items per page:
pulkvedis Stiebris, "Kara resora Rakstvedības noteikumi", 1925, Valsts Prezidenta Čakstes kunga Virsnieku kursu lekcīju un tulkojumu fonda izd., 180 pages, 22x19.5 cm
№ 64376 Ask Question
pulkvedis Stiebris, "Kara resora Rakstvedības noteikumi", 1925, Valsts Prezidenta Čakstes kunga Virsnieku kursu lekcīju un tulkojumu fonda izd., 180 pages, 22x19.5 cm Full description
pulkvedis Stiebris, "Kara resora Rakstvedības noteikumi", 1925, Valsts Prezidenta Čakstes kunga Virsnieku kursu lekcīju un tulkojumu fonda izd., 180 pages, 22x19.5 cm

Access to final prices and biddiing history of completed auctions is issued automatically, access conditions are described in the rules.

Sign in Rules
The auction has ended! 10.04.2022 21:00:00
The data is being processed, please, wait... Data cannot be refreshed, please, click here, to reload the page
pulkvedis-leitnants Linde, "Kara sodu un kara tiesu likumi", 1926, Armijas komandiera štaba izdevums, 112 pages, 22.2x14,6 cm
№ 64375 Ask Question
pulkvedis-leitnants Linde, "Kara sodu un kara tiesu likumi", 1926, Armijas komandiera štaba izdevums, 112 pages, 22.2x14,6 cm Full description
pulkvedis-leitnants Linde, "Kara sodu un kara tiesu likumi", 1926, Armijas komandiera štaba izdevums, 112 pages, 22.2x14,6 cm

Access to final prices and biddiing history of completed auctions is issued automatically, access conditions are described in the rules.

Sign in Rules
The auction has ended! 10.04.2022 21:00:00
The data is being processed, please, wait... Data cannot be refreshed, please, click here, to reload the page
pulkvedis-leitnants Birkenšteins, "Kara likumu zinātne", 1924, Valsts Prezidenta Čakstes kunga Virsnieku kursu lekcīju un tulkojumu fonda izd., 158 pages, 22.4x14.7 cm
№ 64374 Ask Question
pulkvedis-leitnants Birkenšteins, "Kara likumu zinātne", 1924, Valsts Prezidenta Čakstes kunga Virsnieku kursu lekcīju un tulkojumu fonda izd., 158 pages, 22.4x14.7 cm Full description
pulkvedis-leitnants Birkenšteins, "Kara likumu zinātne", 1924, Valsts Prezidenta Čakstes kunga Virsnieku kursu lekcīju un tulkojumu fonda izd., 158 pages, 22.4x14.7 cm

Access to final prices and biddiing history of completed auctions is issued automatically, access conditions are described in the rules.

Sign in Rules
The auction has ended! 10.04.2022 21:00:00
The data is being processed, please, wait... Data cannot be refreshed, please, click here, to reload the page
pulkvedis Kochenhausens, "Karaspēka vadība. Rokas grāmata karaspēka vadonim un viņa palīgiem", 1929, Armijas spiestuve, 363 pages, 20x14 cm
№ 64373 Ask Question
pulkvedis Kochenhausens, "Karaspēka vadība. Rokas grāmata karaspēka vadonim un viņa palīgiem", 1929, Armijas spiestuve, 363 pages, 20x14 cm Full description
pulkvedis Kochenhausens, "Karaspēka vadība. Rokas grāmata karaspēka vadonim un viņa palīgiem", 1929, Armijas spiestuve, 363 pages, 20x14 cm

Access to final prices and biddiing history of completed auctions is issued automatically, access conditions are described in the rules.

Sign in Rules
The auction has ended! 10.04.2022 21:00:00
The data is being processed, please, wait... Data cannot be refreshed, please, click here, to reload the page
kapteinis Bite, "Jautājumi un praktiski uzdevumi kareivjiem", 1929, Armijas spiestuve, 100 pages, 15.8x11 cm
№ 64372 Ask Question
kapteinis Bite, "Jautājumi un praktiski uzdevumi kareivjiem", 1929, Armijas spiestuve, 100 pages, 15.8x11 cm Full description
kapteinis Bite, "Jautājumi un praktiski uzdevumi kareivjiem", 1929, Armijas spiestuve, 100 pages, 15.8x11 cm

Access to final prices and biddiing history of completed auctions is issued automatically, access conditions are described in the rules.

Sign in Rules
The auction has ended! 10.04.2022 21:00:00
The data is being processed, please, wait... Data cannot be refreshed, please, click here, to reload the page
pulkvedis Lendiņš, "Karaklausības likums un instrukcija par pilsoņu iesaukšanu obligatoriskā aktīvā kara dienestā", 1933, 73 pages, 26x17.6 cm
№ 64371 Ask Question
pulkvedis Lendiņš, "Karaklausības likums un instrukcija par pilsoņu iesaukšanu obligatoriskā aktīvā kara dienestā", 1933, 73 pages, 26x17.6 cm Full description
pulkvedis Lendiņš, "Karaklausības likums un instrukcija par pilsoņu iesaukšanu obligatoriskā aktīvā kara dienestā", 1933, 73 pages, 26x17.6 cm

Access to final prices and biddiing history of completed auctions is issued automatically, access conditions are described in the rules.

Sign in Rules
The auction has ended! 10.04.2022 21:00:00
The data is being processed, please, wait... Data cannot be refreshed, please, click here, to reload the page
"Karaklausības likums un instrukcijas", compiled by kara ierēdnis E.Lubāns, 1930, 126 pages, 22.4x15 cm
№ 64370 Ask Question
"Karaklausības likums un instrukcijas", compiled by kara ierēdnis E.Lubāns, 1930, 126 pages, 22.4x15 cm Full description
"Karaklausības likums un instrukcijas", compiled by kara ierēdnis E.Lubāns, 1930, 126 pages, 22.4x15 cm

Access to final prices and biddiing history of completed auctions is issued automatically, access conditions are described in the rules.

Sign in Rules
The auction has ended! 10.04.2022 21:00:00
The data is being processed, please, wait... Data cannot be refreshed, please, click here, to reload the page
kapteinis Zavertkins, "Kas jāzina katram jaunkareivim. (Jaunkareivja rokas grāmata)", 1931, Riga, 204 pages, 17x12.6 cm
№ 64369 Ask Question
kapteinis Zavertkins, "Kas jāzina katram jaunkareivim. (Jaunkareivja rokas grāmata)", 1931, Riga, 204 pages, 17x12.6 cm Full description
kapteinis Zavertkins, "Kas jāzina katram jaunkareivim. (Jaunkareivja rokas grāmata)", 1931, Riga, 204 pages, 17x12.6 cm

Access to final prices and biddiing history of completed auctions is issued automatically, access conditions are described in the rules.

Sign in Rules
The auction has ended! 10.04.2022 21:00:00
The data is being processed, please, wait... Data cannot be refreshed, please, click here, to reload the page
ģenerālis Rozenšteins, "Izlūkošanas dienesta organizācija un darbība kara laikā", 1937, Autora izdevums, 160 pages, 17.4x11 cm
№ 64368 Ask Question
ģenerālis Rozenšteins, "Izlūkošanas dienesta organizācija un darbība kara laikā", 1937, Autora izdevums, 160 pages, 17.4x11 cm Full description
ģenerālis Rozenšteins, "Izlūkošanas dienesta organizācija un darbība kara laikā", 1937, Autora izdevums, 160 pages, 17.4x11 cm

Access to final prices and biddiing history of completed auctions is issued automatically, access conditions are described in the rules.

Sign in Rules
The auction has ended! 10.04.2022 21:00:00
The data is being processed, please, wait... Data cannot be refreshed, please, click here, to reload the page
kapteinis P.Bebrišs, "Rokas grāmata nākošajam jaunkareivim aizsargam un militārās audzināšanas skolotājam", 1926, Cesis, 346 pages, 16.6x12.2 cm
№ 64367 Ask Question
kapteinis P.Bebrišs, "Rokas grāmata nākošajam jaunkareivim aizsargam un militārās audzināšanas skolotājam", 1926, Cesis, 346 pages, 16.6x12.2 cm Full description
kapteinis P.Bebrišs, "Rokas grāmata nākošajam jaunkareivim aizsargam un militārās audzināšanas skolotājam", 1926, Cesis, 346 pages, 16.6x12.2 cm

Access to final prices and biddiing history of completed auctions is issued automatically, access conditions are described in the rules.

Sign in Rules
The auction has ended! 10.04.2022 21:10:06
The data is being processed, please, wait... Data cannot be refreshed, please, click here, to reload the page
"Pamatskolēna rokas grāmata militārā apmācībā", 1938, Militārās literatūras apgādes fonda izdevums, 228 pages, 17,2x11 cm
№ 64366 Ask Question
"Pamatskolēna rokas grāmata militārā apmācībā", 1938, Militārās literatūras apgādes fonda izdevums, 228 pages, 17,2x11 cm Full description
"Pamatskolēna rokas grāmata militārā apmācībā", 1938, Militārās literatūras apgādes fonda izdevums, 228 pages, 17,2x11 cm

Access to final prices and biddiing history of completed auctions is issued automatically, access conditions are described in the rules.

Sign in Rules
The auction has ended! 10.04.2022 21:00:00
The data is being processed, please, wait... Data cannot be refreshed, please, click here, to reload the page
Fr. Vitandis, "Jaunā Zaldāta padomnieks", edited by Rīgā un Jurjevā, compiled by rezerves oficieris K.Kalniņš, 1894, 98 pages, 15.5x10 cm
№ 64365 Ask Question
Fr. Vitandis, "Jaunā Zaldāta padomnieks", edited by Rīgā un Jurjevā, compiled by rezerves oficieris K.Kalniņš, 1894, 98 pages, 15.5x10 cm Full description
Fr. Vitandis, "Jaunā Zaldāta padomnieks", edited by Rīgā un Jurjevā, compiled by rezerves oficieris K.Kalniņš, 1894, 98 pages, 15.5x10 cm

Access to final prices and biddiing history of completed auctions is issued automatically, access conditions are described in the rules.

Sign in Rules
The auction has ended! 10.04.2022 21:15:12
The data is being processed, please, wait... Data cannot be refreshed, please, click here, to reload the page